کاربرد معادلات ساختاری در رشته های مختلف

1402/10/16 16:41:4216 مهر , 1392|

مدل سازی معادله ساختاری، انواع متنوعی از مدل ها را با هدف اساسا مشابه، برای به تصویر کشیدن روابط میان ...