کاربرد معادلات ساختاری در رشته های مختلف

1392/7/16 0:45:1316 مهر , 1392|

مدل سازی معادله ساختاری، انواع متنوعی از مدل ها را با هدف اساسا مشابه، برای به تصویر کشیدن روابط میان ...