کاربرد آنتروپی شانون در تحلیل تاپسیس

1395/6/12 2:15:0012 شهریور , 1395|

آنتروپی یک مفهوم بسیار با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیکی و تئوری اطلاعات می‌باشد. وقتی که داده‌های یک ماتریس تصمیم‌گیری، ...