مفهوم تحلیل پوششی داده ها

1395/5/9 21:24:4110 مرداد , 1395|

در روش تحلیل پوششی داده ها،یک درک مشخص و واضح درباره واحدهای تصمیم گیرنده مختلف فراهم می آید و برخلاف ...