مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها

1395/5/10 1:47:2510 مرداد , 1395|

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند. برخلاف ...