لیزرل

  • لیزرل

لیزرل

1393/5/7 19:40:348 مرداد , 1393|

نرم افزار لیزرل از قوی ترین نرم افزارهای تحلیل آماری موود می باشد که به بررسی روابط میان متغیرها و ...

  • لیزرل

لیزرل

1393/1/10 20:02:1111 فروردین , 1393|

مدل معادلات ساختاری گستره وسیعی از کاربردهای مختلف را دارا می باشد که در زیر بدان اشاره می کنیم: ایجاد ...

عنوان

بازگشت به بالا