تحلیل عاملی چیست؟

1402/10/16 16:41:5214 مهر , 1392|

تمرکز تحلیل عاملی در تحلیل آماری روی این موضوع است که آیا مجموعه‌ای از متغیرها دارای آنچنان سنخیتی با هم ...