برطرف شدن نیاز به حجم بالای نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری

1395/4/11 20:42:5412 تیر , 1395|

نرم افزار اسمارت پی ال اس توانسته مشکل نامناسب بودن حجم نمونه را به روش مدلیابی معادلات ساختاری با کمک ...