انجام فصل 4 پایان نامه با اسمارت پی ال اس (PLS)

1394/1/24 21:15:3425 فروردین , 1394|

اسمارت پی ال اس (PLS)[1] نرم افزاری برای حل مسائل با روش حداقل مربعات جزئی استفاده می‌شود. در این تکنیک بر ...