انجام فصل 4 پایان نامه با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS)

1394/10/3 21:57:204 دی , 1394|

از تحلیل مدل­یابی معادله ساختاری[1] برای آزمون فرضیات استفاده می شود. در تکنیک­های مورد استفاده مدلسازی معادلات ساختاری روش را می­توان ...