کاربرد معادلات ساختاری

نرم افزار اسمارت PLS

1401/11/27 19:03:3027 بهمن , 1401|

حجم نمونه و نرمال بودن توزیع داده ها در نرم افزار اسمارت پی ال اس چکیده: مدلسازی معادلات ساختاری با ...

عنوان

بازگشت به بالا