نمونه کارهای انجام شده با لیزرل

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/25 13:40:1225 فروردین , 1401|

مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) مدلی است که یک متغیر را به ...

  • نمونه کارهای انجام شده با لیزرل

نمونه کارهای انجام شده با لیزرل

1392/6/15 23:03:4116 شهریور , 1392|

پرتال تحلیل آماری دارای سابقه طولانی در زمینه تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار لیزرلتعدادی نمونه کار انجام شده ...

عنوان

بازگشت به بالا