لیزرل

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه

1400/8/19 15:49:5119 آبان , 1400|

نکات اساسی در انتخاب موضوع هدف اساسی این مطلب ارائه استراتژی هایی برای شناسایی موضوعات تحقیقاتی پایان نامه می باشد. ...

انواع تجزیه و تحلیل آماری

1400/3/27 10:40:0227 خرداد , 1400|

انواع تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر انواع تجزیه و تحلیل آماری تجزیه و تحلیل آماری دانش جمع آوری ...

نرم افزار تحلیل آماری اسمارت PLS

1400/3/26 19:35:1427 خرداد , 1400|

نرم افزار تحلیل آماری اسمارت PLS نرم افزار SmartPLS نرم افزار SmartPLS نرم افزاری گرافیکی برای مدل سازی معادلات ساختاری ...

ضرایب معناداری z (مقادیر t-values)

1398/1/5 11:50:195 فروردین , 1398|

مطابق با الگوریتم، برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می­شود که اولین و اساسی­ترین معیار، ضرایب ...

عنوان

بازگشت به بالا