تکنیک anp

فرآیند تحلیل شبکه ای

1402/7/13 7:22:4813 مهر , 1402|

ریاضیات مدل هایی را ارائه می دهد که می تواند با تجزیه و تحلیل و حل مسائل پیچیده، با در ...

  • فرایند تحلیل شبکه‌ای

فرایند تحلیل شبکه‌ای

1395/5/28 22:06:2129 مرداد , 1395|

فرایند تحلیل شبکه‌ای یکی از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره است و در مجموعه مدل‌های جبرانـی قـرار می‌گیرد. ایـن مدل ...

  • فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

1393/10/18 23:24:2919 دی , 1393|

ANP نظریه ی جدیدی است که AHP را برای پرداختن به مسائل دارای وابستگی و بازخورد در یک مدل توسعه ...

عنوان

بازگشت به بالا