تحلیل آماری سلسله مراتبی(ahp)

  • انجام AHP - TOPSIS

انجام AHP – TOPSIS

1393/1/24 22:50:4125 فروردین , 1393|

با توجه به گستردگی نرم افزارهای تحلیل آماری در رشته های مدیریت و علوم اجتماعی، یادگیری این نرم افزارها مشکل ...

  • تحلیل آماری با AHP

تحلیل آماری با AHP

1393/1/11 22:55:0912 فروردین , 1393|

تحلیل سلسله مراتبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یک روش ساختار یافته برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری ...

عنوان

بازگشت به بالا