• نرم افزار تحلیل آماری اسمارت PLS

نرم افزار SmartPLS

نرم افزار SmartPLS نرم افزاری گرافیکی برای مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش مدل سازی حداقل مربعات جزئی است.

علاوه بر برآورد مدلهای مسیر با متغیرهای نهفته این نرم افزار معیارهای ارزیابی نتایج استاندارد را محاسبه می کند.

اسمارت PLS:

برای مدل های اندازه گیری بازتابنده و شکل دهنده ، مدل ساختاری و برازش مناسب

از تجزیه و تحلیل آماری اضافی (تحلیل عاملی تأییدی ، تجزیه و تحلیل نقشه اهمیت عملکرد ، تقسیم بندی ، چندگروه) پشتیبانی می کند.

از آنجا که SmartPLS در جاوا برنامه نویسی شده است ، می توان آن را روی سیستم عاملهای مختلف رایانه مانند ویندوز و مک اجرا و اجرا کرد.

“SmartPLS 3 یک نقطه عطف در مدل سازی متغیرهای نهفته است. این ترکیبی از روش های پیشرفته (به عنوان مثال ، PLS-POS ، IPMA ، روال پیچیده راه انداز راه انداز) با یک رابط کاربری گرافیکی آسان برای استفاده و بصری است.”

نرم افزار اسمارت PLS محدودیت های ناشی از حجم نمونه و نیز نرمال بودن توزیع متغیرها را حل نموده است.

لیستی از روشهای محاسبه موجود (که به طور مداوم در حال رشد است):

مدلسازی مسیر حداقل مربعات جزئی (PLS)
رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) بر اساس جمع بندی
PLS سازگار (PLSc)
PLS وزن دار (WPLS) ، OLS وزن دار (WOLS) و PLS ثابت وزن (WPLSc)
بوت استرپ و استفاده از گزینه های پیشرفته بوت استرپ
تجزیه و تحلیل نقشه اهمیت عملکرد (IPMA)
تجزیه و تحلیل چند گروه PLS (MGA)
میانجیگری
تعدیل گری
روابط غیر خطی
آنالیز تتراد تأییدی (CTA)
تقسیم بندی مخلوط محدود (FIMIX): یک رویکرد کلاس نهفته که امکان شناسایی و درمان ناهمگنی بدون مشاهده در مدل های مسیر را فراهم می کند
تقسیم بندی پیش بینی گرا (POS): رویکردی برای شناسایی گروه های داده
پیش بینی PLS: روشی برای تعیین کیفیت پیش بینی مدل مسیر PLS است
انتخاب مدل پیش بینی گرا

برای دانلود نرم افزار اسمارت PLS به لینک زیر مراجعه کنید.