پایگاه تحلیلی آماری

ارائه یافته‌های پژوهشی به‌صورت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌عنوان فرآیندی علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر مطالعه پژوهشی است که از طریق آن کل فرآیند پژوهش، برای دستیابی به هدف هدایت می‌گردد. در این فصل داده‌های تجربی با استفاده از روش‌های مناسب آماری به اطلاعات قابل تفسیر آماری تبدیل می‌گردند. به‌عبارت‌دیگر، با استفاده از روش‌های آماری داده‌های پیچیده و حجیم به مشاهداتی قابل‌درک تبدیل می‌شوند.

انجام فصل چهارم پایان نامه با استفاده از نرم افزار های:

  • نرم افزار Spss
  • نرم افزار لیزرل (LISREL)
  • نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERT CHOICE) و تکنیک تاپسیس (TOPSIS)
  • نرم افزار اسمارت PLS
  • نرم افزار متلب (MATLEB)
  • نرم افزار سوپر دسیژن (Super Decision)

با کمترین هزینه و مناسب ترین زمان انجام اصلاحات مطابق نظر استاد راهنما

کافیست با ما تماس بگیرید:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org