تحلیل آماری پایان نامه

پایان نامه در مجموع از 5 فصل تشکیل شده:

  • فصل اول: کلیات پژوهش
  • فصل دوم: ادبیات تحقیق
  • فصل سوم: روش شناسی تحلیل
  • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  • فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

تیم آماری ما با دارا بودن متخصصین مسلط به علم آمار و نیز تحلیل آماری در زمینه انجام نرم افزارهای Spss، لیزرل، سوپر دسیژن، اکسپرت چویس، تاپسیس، متلب، ایویوز و … آمادگی خود را جهت انجام تحلیل آماری مقالات و پروژه های تخصصی و یا انجام فصل چهارم پایان نامه اعلام می نماید. همچنین شما پژوهشگران می توانید جهت انجام مشاوره و نیز اخذ راهنمایی جهت انجام فصل سوم پایان نامه خود و نیز انتخاب روش ها و نرم افزارهای آماری مناسب تحقیق خود با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org