انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تکنیک [DEA[1 روشی غیرپارامتری برای تعیین یا ارزیابی کارایی و همچنین محاسبه بهره وری تعداد متناهی از واحدهای تصمیم گیرنده متجانس باشد که با توجه به چندین ورودی و خروجی کارایی بخش های مختلف را اندازه گیری می کنند. بطور مثال یک بانک قصد دارد تا شعبه های خود را در سطح شهرستان ارزیابی کند. در این راستا با بکارگیری تکنیک دی ای ای یا تحلیل پوششی داده ها از طریق مشخص کردن منابع ورودی و خروجی ها و همچنین جمع آوری داده های سالانه و یا ماهانه تمامی بانک ها کارآمدی و ناکارآمدی واحدها را مشخص می کند و همچنین واحدها را از نظر کارایی رتبه بندی نماید.

جهت سفارش انجام تحلیل پوششی داده ها می توانید از طریق شماره های زیر و آدرس ایمیل زیر با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت پاسخگوی نیازهای آماری شما در این زمینه باشیم.

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org


[1] Data Envelopment Analysis