انجام فصل 4 پایان نامه مالی

رشته های حسابداری و مدیریت مالی عموما بجای استفاده از پرسشنامه از داده های استخراج شده از شرکت بورس جهت تحلیل استفاده می شود و معمولا از نرم افزارهای ایویوز، اکسل و یا Spss جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کنند. تیم آماری ما مسلط به تحلیل آماری با تمامی نرم افزارهای زیر می باشد و آماده ارائه خدمات آماری به شما پژوهشگران می باشد:

نرم افزا ایویوز

نرم افزا Spss

نرم افزا لیزرل

نرم افزا اکسپرت چویس

نرم افزا سوپر دسیژن

تکنیک تاپسیس و …

جهت سفارش فصل چهارم پایان نامه خود می توانید از طریق شماره های همراه و آدرس ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org