انجام فصل 4 پایان نامه

بی شک فصل چهارم پایان نامه به عنوان مهم ترین بخش از پایان نامه تلقی می گردد و در این فصل نتایج تجربی پژوهش آزمون می گردند. در این بخش پس ز انتخاب آزمون مناسب و روش های آماری صحیح در فصل سوم پایان نامه، به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. در این راستا پایگاه تحلیل آماری آماده انجام فصل 4 پایان نامه و یا طرح های پژوهشی و مقالات آمادگی خود را در ارائه خدمات اعلام می کند.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای:

  1. Spss
  2. LISREL
  3. Super Decision
  4. Expert Choice
  5. Topsis
  6. Matlab
  7. EViews
و دیگر نرم افزارهای آماری
جهت سفارش انجام تحلیل آماری خود می توانید از طریق شماره تلفن و آدرس ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org