انجام فصل 4 پایان نامه با اسمارت پی ال اس (PLS)

اسمارت پی ال اس (PLS)[1] نرم افزاری برای حل مسائل با روش حداقل مربعات جزئی استفاده می‌شود. در این تکنیک بر خلاف معادلات ساختاری که به حجم کم نمونه و همچنین نرمال بودن داده ها حساس می باشد حساسیت چندانی ندارد و اغلب در مواردی که تعداد حجم نمونه 120 نفر یا حتی کمتر باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در تکنیک PLS دو مدل بیرونی[2] و درونی آزمون[3] می شود. مدل بیرونی مشابه اندازه گیری (CFA) و مدل درونی مشابه تحلیل مسیر در مدل های معادلات ساختاری است. مورد کاربرد بیرونی در تعیین روایی سازه ها و مدل درونی جهت آزمون فرضیات با استفاده از مدلسازی و یا تحلیل مسیر است. تکنیک حداقل مربعات جزئی در تحلیل آماری مبحثی جدید می باشد که اغلب اساتید و پژوهشگران از وجود آن اطلاع چندانی ندارند. از نرم افزار پی ال اس (PLS) می توان جهت تحلیل عاملی، مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده کرد. با توجه به تخصص تیم آماری ما در انجام تحلیل آماری و فصل 4 پایان نامه با استفاده از لیزرل، Spss و اسمارت پی ال اس آماده پاسخگویی به نیازهای شما هستیم. کافیست با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org


[1] Smart PLS

[2] Outer Model

[3] Inner Model