انجام پایان نامه مالی

در رشته های حسابداری و مدیریت (البته گرایش مالی) سطح پایان نامه ها به مراتب پیچیده تر بوده و نیاز به صرف هزینه و زمان بیشتری می باشد. از طرفی با توجه به اینکه داده های این پایان نامه ها بجای پرسشنامه عموما داده های بورسی می باشد و نرم افزار و تکنیک های زیادی مانند اویوز (Eviews) و در ای ای (DEA) و … مورد نیاز است، لذا اغلب دانشجویان و پژوهشگران به تنهایی قادر به انجام تحلیل آماری خود نیستند. با توجه به تخصص ما در تحلیل آماری با اغلب نرم افزارهای مدیریت و حسابداری می توانیم پاسخگوی نیازهای شما پژوهشگران در این زمینه باشیم. برای ارتباط با ما می توانید از طریق آدرس ایمیل و شماره های زیر در تماس باشید تا در اسرع وقت و با هزینه مناسب تحلیل آماری شما انجام شود.

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org