انجام تحلیل آماری مدیریت مالی

اغلب مسائل رشته مدیریت مالی چگونگی افزایش سرمایه و نحوه تخصیص آن است. این امر مختص بودجه بندی منابع بلند مدت،  سیاست توزیع سود سهامداران می باشد. مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است. هدف آن افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد. با توجه به شباهت بالای رشته های مدیریت مالی با رشته های حسابداری و همچنین متنوع بودن تحلیل های آماری مورد نیاز در کارهای پژوهشی پایان نامه های مدیریت مالی از پیچیدگی بالایی برخوردار هستند. با توجه به تخصص ما در تحلیل آماری با نرم افزارهای Spss، Lisrel و Eviews و همچنین جمع آوری داده های مالی از سایت ها و موسسات معتبر آماده انجام جمع آوری داده ها و تحلیل آماری پایان نامه های مدیریت مالی می باشیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org