انجام تحلیل آماری مالی

آمار شاخه‌ای از ریاضی است که در انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی، پژوهش‌های عملیاتی، بهداشتی، پزشکی،‌ حمل‌ونقل و… کاربردهای فراوانی دارد. آمار و تحلیل آماری رهگشای پژوهش‌های علمی کاربردی است. امروزه نرم افزارهای آماری با به روی کار آوردن تکنیک های زیادی برای تحلیل آماری اطلاعات وسیعی را در اختیار پژوهشگران قرار می دهند.

انجام تحلیل آماری مالی

انجام تحلیل آماری مالی

با توجه به تخصص ما در جمع آوری داده های پایان نامه رشته مدیریت مالی و اقتصاد و دیگر گرایش ها، آمادگی خود را جهت انجام تحلیل آماری با نرم افزار های زیر اعلام می کنیم:

  1.  انجام تحلیل آماری با لیزرل (Lisrel)
  1. انجام تحلیل آماری با اس پی اس اس (Spss)
  1. انجام تحلیل آماری با نرم افزار ایویوز (Eviews)
  1. انجام تحلیل آماری سلسله مراتبی (AHP)
  1. انجام تحلیل شبکه ای با تکنیک (ANP) با استفاده از نرم افزار super decision
 1. انجام تحلیل آماری با نرم افزار متلب (Matlab)

 و دیگر نرم افزار های رایج برای رشته های مدیریت و علوم اجتماعی و …

کافیست با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت پاسخگوی نیازهای شما دانشجویان و پژوهشگران گرامی باشیم…

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org