انجام پروژه spss

با توجه گسترده بودن کاربرد نرم افزار Spss در رشته های مختلف و همچنین مختلف بودن تعداد آزمون های قابل استخراج از این نرم افزار تحلیل آماری با این نرم افزار متضمن دارا بودن تجربه کافی تحلیل گر به شناسایی نوع آزمون ها و همچنین انجام دادن آن در حنبه های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

از این رو با توجه به تجربه ای که در زمینه تحلیل آماری با نرم افزار Spss داریم آماده ارائه خدمات تحلیل آماری با این نرم افزار هستیم. از آنجایی که نرم افزار لیزرل (Lisrel) هم به عنوان مکمل این نرم افزار می باشد هم می توانیم بصورتی قوی نیاز شما به تحلیل آماری را مرتفع سازیم.

با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت پروژه های Spss و تحلیل آماری شما را انجام دهیم:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org