پایگاه تحلیلی آماری

نرم افزار Spss از گسترده ترین نرم افزارهای رشته های علوم اجتماعی است که از کاربردهای زیادی در این رشته برخوردار است. وسعت کاربرد این نرم افزار مانند دریایی به عمق 1 متر است.

تحلیل نرم افزاری خود با این نرم افزار را به ما بسپارید تا در کمترین زمان و هزینه مناسب تحلیل آماری شما را انجام دهیم…

طراحی پرسشنامه

پخش پرسشنامه در بعضی جوامع آماری مانند بانک ها

تحلیل آماری پایان نامه

و رفع نواقص تحلیل آماری شما

کافیست با ما تماس بگیرید:

مهندس نازک تبار

09120487321
info@irstat.org