انجام Spss

Spss یکی از قویترین نرم افزارهای تحلیل آماری در رشته های علوم اجتماعی می باشد که اغلب در تمامی رشته ها کاربرد فراوانی دارد.

ٔ نرم‌افزاری است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود.

 افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

اغلب آزمون هایی که با این نرم افزار انجام می شود:

آمار توصیفی: جدول‌بندی شطرنجی، بسامدها، توصیفات، کاوش، آمار توصیفی نسبی

آمار دومتغیری: میانه‌، آزمون تی، تحلیل پراکنش، همبستگی، آزمون‌های غیرپارامتری

پیش‌بینی برآمدهای عددی: برگشت خطی

پیش‌بینی برای تشخیص گروه‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل خوشه‌ای K mean، جداکننده

تعداد آزمون های قابل استفاده از این نرم افزار در سطح وسیعی قرار دارد. باید خاطرنشان کرد نرم افزار Spss و Lisrel در تحلیل آماری مکمل هم بوده و خروجی نهایی از پایان نامه و یا کار پژوهشی که از هردو نرم افزار استفاده شده در سطح بسیار بالایی از اعتبار قرار مر گیرد.

با توجه به درخواست دوستان گرامی از این پس کار تحلیل آماری با نرم افزار Spss هم با کیفیت عالی انجام می شود. برای ارتباط با ما می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم.

انجام اس پی اس اس (Spss)

مهندس نازک تبار

09120487321
info@irstat.org