تحلیل آماری
  1.  آیا در انتخاب روش تجزیه و تحلیل داده ها در مقالاه و پایان نامه مشکل دارید؟
  2. آیا از نرم افزار Spss و Lisrel خسته شده اید؟
  3. آیا به تجزیه تحلیل آماری قوی تر برای ارتقاء کارهای پژوهشی خود نیاز دارید؟
  4. و …

دیگر نگران تحلیل آماری طرح های پژوهشی خود نخواهید شد…

با ما تماس بگیرید:

مهندس نازک تبار

09120487321-09300657524
info@irstat.org