تصویر

روش مدلسازی معادلات ساختاری

1395/8/22 21:15:0023 آبان , 1395|

روش مدلسازی معادلات ساختاری بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که در آنها متغیرهای آشکار دارای خطای اندازه گیری هستند ...

  • فرایند تحلیل شبکه‌ای

فرایند تحلیل شبکه‌ای

1395/5/28 22:06:2129 مرداد , 1395|

فرایند تحلیل شبکه‌ای یکی از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره است و در مجموعه مدل‌های جبرانـی قـرار می‌گیرد. ایـن مدل ...

عنوان

بازگشت به بالا