معرفی تکنیک ترکیبی دیمتل و ANP

1401/1/20 13:24:4220 فروردین , 1401|

ذکر مثال فرض کنید شخصی می خواهد از خانه به محل کارش برود. به دلایلی (مانند ترافیک یا بیماری های ...