آزمون های آماری

تکنیک تاپسیس (TOPSIS)

1401/2/10 16:46:5010 اردیبهشت , 1401|

روش های تصمیم گیری انتخاب یک روش تصمیم گیری چند معیاره مناسب (MADM) برای ارائه راه حلی برای یک مشکل ...

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/18 14:33:4318 فروردین , 1401|

مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) یک کلاس از مدل‌های استاتیکی چند بعدی و پارامتری است که امکان ...

منظور از روایی

1397/9/23 7:38:2023 آذر , 1397|

منظور از روایی این است که پرسشنامه مورد نظر یا (ابزار اندازه گیری) می تواند خصیصه مورد مطالعه را اندازه ...

پایایی در تحلیل آماری

1397/9/7 14:51:247 آذر , 1397|

پایایی آزمون مقیاسی است که به وسیله آن درجه اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد. به ...

  • پایگاه تحلیلی آماری

آزمون دو جمله‌ای

1392/7/10 0:50:0910 مهر , 1392|

هر گاه آزمایش دو حالت بیشترنداشته باشد و در هر بار آزمایش فقط یکی از این دو حالت اتفاق بیفتد ...

عنوان

بازگشت به بالا