انجام تحلیل آماری با هزینه مناسب

انجام تحلیل آماری با تمامی نرم افزارهای مدیریت، علوم اجتماعی و روانشناسی و دیگر رشته های علوم انسانی در این وبسایت انجام می شود. برای تعیین هزینه تحلیل آماری خود می توانید اطلاعاتی نظیر پرسشنامه، مدل مفهومی و پروپوزال خود را به آدرس ایمیل (lisrel167@gmail.com) بفرستید و یا با شماره زیر تماس بگیرید:

مهندس نازک تبار

09120487321
info@irstat.org